ŁĄCZONE

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.17-18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.
30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.48-49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.